อาหารสุขภาพในสังคมไทยมีหลากหลายประเภท เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ อาหารแมคโครไบโอตคส์ อาหารชีวจิต เป็นต้น การรับประทานอาหารสุขภาพมีรากฐานอยู่บนความเชื่อ และรากฐานทางวิทยาศาตร์ อาหารสุขภาพของสังคมไทยที่มีพื้นฐานอยู่บนความเชื่อ ได้แก่ อาหารเจ และอาหารมังสวิรัติ แต่มีหลักการเดียวกันคือไม่บริโภคเนื้อสัตว์ จากการรับประทานอาหารเจและอาการมังสวิรัติในสังคมไทยนั้น สะท้อนให้เห็นถึงการรับประทานอาหารสุขภาพที่มีพื้นฐานมาจากหลักความเชื่อทางศาสนา และวิถีการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักคามเชื่อของตน เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนการตอบคำถามว่าหนังอาร์กับหนัง x ต่างกันยังไง เพราะทั้งสองอย่างมันก็คือหนังอาร์ด้วยกันทั้งคู่ นอกจากจะสอดคล้องกับความเชื่อแล้ว การรับประทานอาหารเจและอาหารมังสวิรัติก็ถูกให้ความหมายว่าเป็นอาหารสุขภาพ โดยหลัการทางการแพทย์นอกจากอาหารสุขภาพที่มีพื้นฐานมาจากหลักความเชื่อแล้ว อาหารสุขภาพที่เติบโตมาจากทางการแพทย์ ได้แก่ อาหารแมคโครไบโอติคส์ และเปรียบเสมือนกับแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรค และอาหารแมคโครไบโอติคส์ยังพูดถึงการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับสมดุลธรรมชาติ รวมถึงการดำเนินชีวิตและการมองโลกในแง่ดี จากนั้นอาหารแมคโครไบโอติคส์ได้ถูกนำมาปรับให้เข้ากับสังคมไทยมากขึ้นและเรียกว่า อาหารชีวจิต แนวคิดชีวจิตนั้นพูดถึงการดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติทั้งกายและจิตใจ โดยถือว่าร่างกายมีผลต่อจิตใจและจิตใจมีผลต่อร่างกายด้วยความสมบูรณ์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของร่างกาย แน่นอนว่ามันส่งผลดีกับร่างกายของคุณ อาจจะไม่ได้เห็นผลในทันที แต่ระยะยาวคุณจะสังเกตได้ว่าตัวเองสามารถมีความสุขกับหนังอาร์ได้มากขึ้น หรือสามารถตื่นตัวได้โดยไม่ต้องพึ่งหนังอาร์อีกต่อไป และทำกิจกรรมบนเตียงได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ

ดังนั้น อาหารคลีนคือ อาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่น้อยที่สุด และเป็นอาหารที่สด สะอาด ซึ่งมีความแตกต่างจากอาหารเพื่อสุขภาพ  คือ อาหารคลีนมีความเคร่งครัดมากกว่าอาหารเพื่อสุขภาพ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใด ๆ แต่อาหารเพื่อสุขภาพไม่เคร่งครัดในเรื่องการเลือกวัตถุดิบมากนัก เพียงแต่เลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์รับประทานเข้าไปแล้วไม่ก่อให้เกิดโรค ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งจะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณเอง เพราะแต่ละอย่างล้วนมีข้อดีของมัน แต่ผลดีเกิดขึ้นกับตัวคุณ คุณคงไม่สังเกตว่าตัวเองสามารถสนุกสนานกับหนังอาร์ได้นานแค่ไหน ถ้าคุณใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นมากกว่านี้สักนิดคุณจะได้เพลิดเพลินกับหนังอาร์ไปอีกนาน สุขภาพของคุณดีส่วนอื่นๆก็ดีตามไปด้วย